Poradenstvo vo vedení daňovej evidencie 

ako si uplatňovať daňové výdavky 

s cieľom optimalizovať finančný majetok a legálne znížiť základ dane v zmysle platnej legislatívy
vysvetlenie výhody zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku/zníženie základu dane
 

Celoročné vedenie daňovej evidencie 

v profesionálnom účtovnom programe Alfa + 

peňažný denník / inventárna karta dlhodobého hmotného majetku

kniha zásob, pohľadávok a záväzkov


Elektronické vypracovanie modelového príkladu výpočtu dane z prenájmu nehnuteľnosti

Vyplnte formulár v podstránke MODELOVÝ PRÍKLAD alebo zašlite mailom Váš príjem/výdaj z prenájmu nehnuteľnosti na výpočet výšky dane a ročných odpisov DHM