objednávka Modelového príkladu 1 a 2

6,90€ s DPH

Všetky informácie, ktoré zadávate pri vyplňovaní formulára, považujem za citlivé. Nepredávam ich tretím stranám, takže vás nebude kontaktovať žiadna ďalšia ooba a spoločnosť bez vášho súhlasu. Všetko, čo zadáte, zostane medzi nami. Ak sa rozhodnete požiadať o vymazanie vašich údajov, vyhoviem vám. 

Čo bude ďalej nasledovať ?

Po doručení Vašich podkladov, ktoré sú uvedené vo formulári , Vám bude elektronicky doručená Faktúra na sumu 6,90€

Po uhradení čiastky Vám bude vypracovaný a zaslaný MODELOVÝ PRÍKLAD č.1 a MODELOVÝ PRÍKLAD č.2 aj s kartou hmotného dlhodobého majetku a výpočtom daňových odpisov na Vašu nehnuteľnosť.

V prípade, že sa rozhodnete pre službu Profesionálne vedenie daňovej evidencie z príjmu fyzickej osoby z prenájmu nehnuteľnosti so zmluvným vzťahom s VZ-uctovnictvo.sk, suma 6,90€ Vám bude odpočítaná z paušálnej ceny za službu podľa cenníka služieb

Neviete si poradiť s elektronickým formulárom ? Oslovte ma prostredníctvom  LIVE CHAT