Viliam Záborský

obchodné meno : Viliam Záborský VZ-uctovnictvo.sk

IČO : 50851527

DIČ : 1071881074

0950 592 924

zapísaný Okresným úradom v Bratislave 

číslo živnostenského registra : 110-256688

SK21 8360 5207 0042 0612 3784

PREHĽAD O FIRME

ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER