Hľadáte účtovnícke služby a poradenstvo ?

Vodiči UBER a TAXIFY venujte pozornosť !

Prenajímatelia AIRBNB / BOOKING a ďalšie platformy pozor !

Služby VZ-uctovnictvo.sk sú určené drobným živnostníkom (bez zamestnancov) a pre občanov s príjmom z prenájmu nehnuteľnosti.

Venujte sa naplno svojmu podnikaniu a vedenie účtovnej agendy prenechajte v profesionálnych rukách. Podania Vašich daňových priznaní, výkazov DPH a ostatnej účtovnej agendy zabezpečím za Vás. ( platí pre paušálnym klientom VZ-uctovnictvo.sk)

Spoľahlivo a flexibilne. 

V 21.storočí vzdialenosť nehrá rolu. Elektronická komunikácia nepozná hranice.

V prípade, ak chcete vedieť viac, využite LIVE CHAT ( v pravom dolnom rohu obrazovky)


Prečo Daňová evidencia a nie Jednoduché účtovníctvo ?

S účinnosťou od 1.1.2014 sa zaviedlo zlúčenie všetkých foriem evidencií pre príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. 
Hlavnou nevýhodou jednoduchého účtovníctva  je zostavovanie účtovnej závierky na konci účtovného obdobia, čím sú služby účtovníka predražené.
 Zostavenie účtovnej závierky pri daňovej evidencii nie je potrebné. Na konci účtovného obdobia sa len spočíta celkový stav príjmov a výdavkov a vyčísli sa základ dane.   

Ak daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu je platiteľom DPH, potom na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 


Kto môže viesť daňovú evidenciu

 • Živnostníci (SZCO)
 • Umelci
 • Tlmočníci
 • Sprostredkovatelia
 • Športovci
 • Prenajímatelia
 • A iné osoby uvedené v §6 zákona o dani z príjmov

Čo všetko Vám ponúkam ?

 • prijateľnú cenu pre Vás v pomere k poskytovaným službám a celkovému servisu pre klienta
 • moderné, profesionálne a prehľadné vedenie  účtovných dokladov
 • dohodu na elektronickú komunikáciu za Vás a elektronické doručovanie písomností na daňový úrad - Finančnú správu ( platí pre paušálnych klientov VZ-uctovnictvo.sk )
 • klientská zóna - on line prehľad vašich účtovných záznamov

 • mesačné elektronické reporty do Vašej mailovej schránky s sms notifikáciou o stave vašej účtovnej agendy
 • mesačne vypracovanie výkazu DPH podľa §7 a  7a zákona  č. 222/2004 Z. z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY 
 • stav hospodárenia 
 • vedenie karty o majetku zaradenom do obchodného majetku 
 • duplicitná záloha dát - ochrana dát pred ich stratou 
 • ochrana osobných údajov

viac o ponúkaných službách :