objednávka Modelového príkladu 1 a 2

6,90€ s DPH

Čo bude ďalej nasledovať ?

Po doručení Vašich podkladov, ktoré sú uvedené vo formulári , Vám bude elektronicky doručená Faktúra na sumu 6,90€

Po uhradení čiastky Vám bude vypracovaný a zaslaný MODELOVÝ PRÍKLAD č.1 a MODELOVÝ PRÍKLAD č.2 aj s kartou hmotného dlhodobého majetku a výpočtom daňových odpisov na Vašu nehnuteľnosť.

V prípade, že sa rozhodnete pre službu Profesionálne vedenie daňovej evidencie z príjmu fyzickej osoby z prenájmu nehnuteľnosti so zmluvným vzťahom s VZ-uctovnictvo.sk, suma 6,90€ Vám bude odpočítaná z paušálnej ceny za službu podľa cenníka služieb