Viliam Záborský

obchodné meno : Viliam Záborský VZ-uctovnictvo.sk

IČO : 50851527

DIČ : 1071881074

uctovnictvo@vz-uctovnictvo.sk

zapísany Okresným úradom v Bratislave 

číslo živnostenského registra : 110-256688

SK21 8360 5207 0042 0612 3784


Máte otázku ? Neváhajte ma kontaktovať 

Niečo o zámere založiť VZ-uctovnictvo.sk

Od roku 2003 si zvyšujem svoj príjem z bežného zamestnania aj príjmom z prenájmu nehnuteľnosti. Za toto obdobie 14. rokov som si prešiel mnohými právnymi úpravami, zmenami legislatívy súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti a z toho plynúcich povinnosti a zdaňovaniu tohto príjmu.

 Od roku 2015 som si začal viesť sám daňovú evidenciu v profesionálnom účtovnom programe a orientujem sa  v každoročných legislatívnych zmenách. Pravidelne Absolvujem všetky potrebné školenia v agentúre JASPIS, zameraných na jednoduché účtovníctvo, daňové legislatívne úpravy a poradenstvo ako aj  vypracovanie daňových priznaní s rôznymi modelovými príkladmi.

Na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení vydanom fyzickej osobe - OU-BA-OZP1-2017/045966-4 - číslo živnostenského registra 110-256688 s ochodným menom Viliam Záborský VZ-uctovnictvo.sk, Vám ponúkam byť nápomocný v poradenstve ako viesť daňovú evidenciu z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti bez stresu a v súlade s platnou legislatívou, prípadne Vám budem na základe vzájomného zmluvného vzťahu viesť celoročne Vašu daňovú evidenciu + vypracovanie a podanie Vášho daňového priznania.

Zatiaľ čo Vy sa môžete bezstarostne venovať Vašim osobným záujmom.


PREHĽAD O FIRME

ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER